Skip Navigation Linksصفحه نخست > راهنمای مراجعین

راهنمای مراجعین

پذيرش، اولين گام جهت ورود مراجعین به مراكز تشخیصی و درماني است. عملکرد واحد پذيرش در این مرکز پزشکی هسته ای، توأم با رعايت حقوق بيماران و ايجاد ارتباطي مناسب بين مرکز و مراجعه كنندگان می باشد. همچنين در واحد پذيرش، حق محرمانه بودن مشخصات بيمار در هنگام اخذ اطلاعات رعايت می گردد.

مدارك مورد نیاز در هنگام پذیرش بیمار

 • درخواست کتبی پزشک معالج

 • کلیه مدارک پزشکی را در روز مراجعه برای بررسی توسط پزشک مرکز به همراه داشته باشید.

بیمه های طرف قرارداد

مراجعه کنندگان محترم با در اختیار داشتن دفترچه یا معرفی نامه بیمه های طرف قرارداد ، می توانند طبق تعرفه در نظر گرفته شده از بیمه خود استفاده کنند.

آمادگی قبل از تصویربرداری

جایگاه خاص پزشکی هسته ای در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها، غیر قابل انکار است. در این میان نقش بیماران و آمادگی آنان پیش از انجام انواع تصویربرداری بسیار حائز اهمیت می باشد که در صورت نادیده انگاشتن و عدم رعایت آن، نتایج بدست آمده در بسیاری از موارد فاقد ارزش و بی فایده خواهند بود. آمادگی های لازم قبل از انجام تصویربرداری را در قسمت خدمات مشاهده نمایید. آمادگی اسکن قلب در برگه جداگانه ای به شما داده می شود و در صورت نیاز به قطع داروهای خاص توسط پزشک به شما توضیح داده خواهد شد.

دریافت نتیجه تصویربرداری

با توجه به انجام انواع تصویربرداری ، زمان ارائه نتایج یکسان نخواهد بود اما سعی بر آن است تا تحویل نتیجه در کمترین زمان صورت گیرد . جهت دریافت آن می توانید با در دست داشتن رسید تا قبل از پایان ساعت کار مرکز، به مرکز پزشکی هسته ای مراجعه نمایید.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و تعیین وقت قبلی، از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

بیمه های طرف قرارداد

مرکز پزشکی هسته ای دکتر دباغ- دکتر صادقی جهت رفاه حال مراجعین محترم با بیمه‌های زیر دارای قرارداد می‌باشد:

بیمه ایران

بیمه تامین اجتماعی

خدمات درمانی

نیروهای مسلح

بیمه ایران

کارآفرین

بانک سپه

بانک ملی

بانک صادرات

بانک کشاورزی

حریم شخصی مراجعین

حفظ حریم افراد مفهومی مهم و نیازی اساسی در انسان شناخته شده است. مفهوم حریم بیمار دارای ابعاد فیزیکی، روحی روانی، اجتماعی و اطلاعاتی است. حفظ حریم اطلاعاتی بیمار که یکی از جنبه های اساسی و مهم مراقبت در مراکز بهداشتی درمانی می باشد، همان حفاظت اطلاعات و پیشگیری از ارائه اطلاعات ناصحیح است. شایع ترین مشکلات مربوط به حفظ حریم و خلوت بیماران، سر و صدا و عوامل مخل، فضای محدود، قید و بند و موانع موجود در مراکز می باشد.

حق رعایت محیط خصوصی بیمار

 • بیمار حق دارد حریم شخصی وی در حین مصاحبه، معاینه و درمان رعایت شود.

 • به حق حفظ آرامش و خصوصی بودن اقدامات انجام شده برای بیمار، چه در موارد درمانی و چه در موارد تشخیصی، باید احترام گذاشته شود.

حقوق مراجعین

حق برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کیفیت بالا

 • عموم مردم صرف نظر از موقعیت اجتماعی، حق دارند تحت مراقبت های بهداشتی و درمانی لازم قرار گیرند، مراقبت هایی که برای عموم قابل دسترسی بوده و مطابق با استانداردهای حرفه ای باشند.

 • بیمار حق دارد از مراقبت دقیق توأم با احترام برخوردار شود. این خدمات باید عادلانه، بشر دوستانه، بدون تبعیض نژادی و بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، جنسیت، ملیت، شغل، مذهب و منبع پرداخت هزینه باشد.

 • بیمار حق دارد تا آنجا که قانون اجازه می دهد، درمان را رد کند و حق دارد از عواقب تصمیم خود آگاه شود.

 • بیمار به طور قانونی حق دارد انجام هر گونه آزمایش یا روش های تشخیصی و درمانی که به صرف آموزش می باشد و منفعت مستقیمی برای او ندارد را رد کند.

 • بیمار حق دارد معاینه و نظارت توسط افرادی که به طور مستقیم در امر مراقبت شرکت ندارند را نپذیرد.

 • بیمار حق دارد از مراقبت بهداشتی و درمانی هماهنگ و پیوسته برخوردار شود.

 • بیمار حق دارد انتظار داشته باشد که مراقبت در حد مقبولی ادامه پیدا کند. علاوه بر این از قبل بداند که به کدامیک از پزشکان، در کجا، چگونه و در چه زمانی می تواند دسترسی داشته باشد.

 • بیمار حق دارد به منظور تداوم مراقبت های بهداشتی و درمانی از همکاری کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مؤسساتی که در این زمینه فعالیت دارند، برخوردار باشد.

حق محرمانه بودن اطلاعات و رازداری

 • بیمار حق دارد حریم شخصی وی، از نظر شخصی و اطلاعاتی، رعایت شود.

 • کلیه اطلاعات موجود در پرونده پزشکی بیمار به جز در موارد قانونی یا درخواست شرکت های بیمه باید محرمانه بماند. همچنین کلیه اطلاعات مربوط به ارتباط بیمار و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و درمانی، به صورت کتبی یا شفاهی، باید محرمانه بماند.

 • بیمار حق دارد منبع پرداخت هزینه مراقبت و درمان وی محرمانه بماند.

 • حق محرمانه بودن و محافظت از اطلاعات مدارک پزشکی بیمار باید به هنگام پردازش اطلاعات و تبدیل آن ها به اشکال الکترونیکی رعایت گردد.

حق استقلال رأی

 • هر بیمار حق دارد درباره مسائل مربوط به خود آزادانه تصمیم بگیرد، پزشک موظف است بیمار را از عواقب تصمیمش مطلع سازد.

 • هر بیمار عاقل، بالغ و آگاه حق دارد هر گونه درمان یا فرآیند تشخیصی و درمانی را در مورد خود بپذیرد یا نپذیرد. هر بیمار حق دارد از اطلاعات لازم، به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه درمان خود برخوردار باشد.

 • بیمار حق دارد در پروژه تحقیقاتی یا آموزش پزشکی شرکت کند و یا از انجام آن امتناع ورزد.

حق داشتن آرامش

 • هر بیماری حق دارد در صورتی که حقوق قانونی وی زیر پا گذاشته می شود، اعتراض نماید.

 • بیمار حق اعتراض در مورد خدمات بهداشتی و درمانی را دارد. این شکایات بیمار باید مورد رسیدگی قرار گیرد و پاسخ منطقی به بیمار داده شود.

آیا تصویربرداری هسته ای ضرر دارد؟

در تصویربرداری پزشکی هسته ای، با توجه به اینکه مقدار دوز مواد رادیو اکتیو تزریق شده طبق استاندارد و بسیار اندک می باشد، هیچگونه عوارض و آلرژی در فرد ایجاد نخواهد شد. میزان اشعه دریافت شده توسط بیمار در تصویربرداری هسته ای، معمولاً بسیار کم می باشد. در بسیاری از موارد کمتر از