Skip Navigation Linksصفحه نخست > خدمات > اسکن تمام بدن با MIBI

اسکن تمام بدن با MIBI

Whole Body MIBI Scan

رادیوداروی Tc99m-MIBI علاوه بر اینکه در اسکن قلب هم استفاده می شود، در سلولهای تومورال هم جمع می شود. لذا در موارد خاصی جهت بررسی کل بدن وضایعات تومورال از این اسکن استفاده می گردد. حدود 15 تا 20 دقیقه پس از تزریق رادیودارو اسکن انجام می شود.