Skip Navigation Linksصفحه نخست > خدمات > تست تنفسی اوره (UBT)

تست تنفسی اوره (UBT)

نام اختصاری:(Urea Breath Test) U.B.T

سایر نام ها: تست تنفسی اوره آز، Ulcer Breath Test، Helicobacter Pylori Breath Test، H. Pylori Urea Breath Test

هلیکوباکتر پیلوری شایع ترین موجود ذره بینی است که جوامع انسانی را در بعد جهانی مبتلا به عفونت ساخته و گفته می شود که بیش از 50درصد از مردم دنیا میزبان این میکرب بیماری زا هستند . این میکروب در محل اقامت طویل مدت خود در معده می تواند باعث بیماریهایی بصورت التهاب حاد و مزمن معده ، زخم پپتیک معده و اثنی عشر شود.

اگر تصور شود كه شما احتمالاً دچار زخم معده هستید، آزمایشهایی باید انجام گردد تا معلوم شود كه آیا معده شما دچار عفونت هلیكوباكترپیلوری (Helicobacter pylori) شده است یا خیر. سه نوع آزمایش برای شناسایی هلیكوباكترپیلوری وجود دارد كه عبارتند از:

نمونه‌برداری و آزمایش یك تكه از بافت معده (بیوپسی بوسیله آندوسکوپی)، آزمایش آنتی‌بادی خون و آزمایش تنفسی.

آزمایش تنفسی (تست تنفسی)

آزمایش تنفسی اوره با استفاده از این واقعیت كه باكتری هلیكوباكترپیلوری موجب ترشح اوره‌آز می‌گردد و باعث میشود كه اوره به آمونیاك و دی‌اكسید كربن تبدیل شود انجام می‌گردد. برای انجام این آز‍مایش، از شما خواسته میشود كه به مدت 6 ساعت هیچ چیزی نخورید. سپس یك نوشیدنی حاوی اوره به شما داده میشود كه در آن مقدار خیلی جزئی ماده رادیواكتیو (14C )وجود دارد،حدود نیم ساعت بعد، هوای بازدم تنفسی شما آزمایش می‌گردد. اگر هلیكوباكترپیلوری در معده شما وجود داشته باشد، اوره تبدیل به آمونیاك و دی‌اكسید كربن میشود كه از طریق ریه‌های شما دی اکسید کربن به همراه با مقادیر جزئی رادیواكتیو از راه تنفس خارج می‌گردد. این ماده رادیواكتیو سپس به وسیله یك دستگاه مخصوص كه در آزمایشگاه وجود دارد، اندازه‌گیری میشود.

مزیت این آزمایش در این است كه آزمایش راحتی بوده و زمان خیلی كمی برای انجام آن لازم دارد. همانند آزمایش نمونه‌برداری، این آزمایش نیز بسیار دقیق بوده و مشخص می‌كند كه آیا شما در هنگام انجام آزمایش به هلیكوباكترپیلوری فعال مبتلا بوده‌اید یا خیر. این آزمایش را می‌توان در صورت لزوم چندین بار تكرار نمود تا معلوم شود كه آیا بعد از درمان، این عفونت از بین رفته است یا خیر.

آمادگی لازم برای تست تنفسی اوره:

• از 6 ساعت قبل از مراجعه ناشتا باشید. هیچ چیز نخورید.

• در صورت مصرف داروهای زیر طبق مدت گفته شده در ذیل قطع گردند:

- کلیه آنتی بیوتیکها و قرص بیسموت به مدت یک ماه قطع گردند.

- داروهای زیر به مدت 2 هفته قطع گردند :

سوکرالفات، امپرازول، پنتوپرازول، رابپرازول، اسموپرازول، لانزوپرازول، دکسلانزوپرازول

انجام تست تنفسی اوره آز (U.B.T) در موارد زیر پیشنهاد می گردد:

• اگر شما در حال حاضر دچار زخم معده یا زخم دوازدهه می باشید.

• اگر شما در گذشته دچار زخم معده یا زخم دوازدهه بوده اید و تا به حال هرگز برای هلیکوباکتر پیلوری مورد آزمون قرار نگرفتید.

• پس از درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری ، تا مطمئن شوید که باکتری وجود ندارد.