Skip Navigation Linksصفحه نخست > خدمات > انجام اقدامات درمانی

انجام اقدامات درمانی جهت دردهای استخوانی، سرطان خون و سرطان تیروئید

درمان دردهای استخوانی با استرانسیوم 89 (متاسترون) وساماریوم 153

یکی از عوارض ناتوان کننده بدخیمی ها، متاستازهای استخوانی و درد ناشی از آن است که بیشتر در سرطان پروستات و پستان دیده می شود. در کشورهای پیشرفته، یکی از درمان های رایج برای کاهش درد در متاستازهای گسترده استخوانی، استفاده از رادیو داروها نظیر استرانسیوم 89 یا ساماریوم 153می باشد. این درمان نیاز به بستری نداشته و به صورت سرپایی قابل انجام است. قبل از درمان، انجام اسکن استخوان جهت بررسی شدت و وسعت درگیری استخوانی لازم است. در حال حاضر در کشور ما علاوه بر متاسترون درمان با ساماریوم 153 با هزینه کمتر و اثرات کاملاً مشابه در دسترس می باشد.

لازم به ذکر است که درمان درد های استخوانی با این رادیوایزوتوپها نیاز به بررسیهای اولیه خاصی داشته که توسط پزشک انجام می شود. پس از تجویز رادیودارو در ابتدا ممکن است دردهای بیمار بیشتر شود و سپس کاهش یابد.

درمان با ید رادیواکتیو I-131 Radioiodine Therapy

این رادیو دارو در درمان سرطان تیروئید و پر کاری تیروئید مقاوم به درمان دارویی، کاربرد گسترده ای دارد و بر اساس مطالعات انجام شده در 60 سال گذشته، عارضه جانبی قابل اهمیتی از آن مشاهده نشده است. قبل از تجویز ید، از بیمار خواسته می شود که به مدت 4 ساعت ناشتا باشد و مصرف داروهای خاص را نیز قطع کند.