Skip Navigation Linksصفحه نخست > خدمات > لنفوسنتی گرافی

لنفوسنتی گرافی Lymphoscintigraphy

هدف از انجام این اسکن عمدتاً دو مورد ذیل می باشد:

بررسی مسیر درناژ لنفاوی اندامها ( دستها و پاها) و غدد لنفاوی در زمان تورم اندامها

تعیین گره پیشاهنگ در تومورها

لنفوسنتی گرافی برای تشخیص ادم لنفی اندامها (لنفادم(

لنفادم بیماری خاص دستگاه لنفی بدن است که به صورت تورم اندامها (دستها و پاها) خود را نشان میدهد و معمولا به دنبال جراحی های زیر بغل یا کشاله ران اتفاق می افتد ولی انواع اولیه (بدون علت مشخص) آن هم وجود دارد.

لنفادم اولیه معمولا در سنین جوانی اتفاق افتاده و با تورم پیشرونده اندامها همراه است. افتراق این بیماری از سایر علت تورم اندامها بسیار مهم است.

لنفوسینتی گرافی یک روش بسیار ساده برای تشخیص قطعی لنفادم است. در این روش مقدار اندکی ماده رادیو اکتیو در بین انگشتان دست یا پا تزریق شده و تصویربرداری از بیمار حدود یک ساعت بعد انجام میشود. این روش میتواند در تشخیص و پیگیری لنفادم کمک شایانی بکند

تعیین گره لنفی پیشاهنگ در سرطانها (به خصوص سرطان پستان)

سرطان پستان یکی از شایعترین سرطانهای زنان است و تخمین زده میشود از هر 9 زن یکی مبتلا به این سرطان خواهد شد.یکی از مراحل درمانی در سرطان پستان مرحله بندی زیر بغل است به این مفهوم که باید مشخص شود آیا سرطان پستان به زیر بغل و لنف نودهای آن گسترش یافته اند یا خیر. در گذشته مرحله بندی با برداشتن تمام لنف نود های زیر بغل همراه بود که عوارض بسیار زیادی از جمله لنفادم اندام را به همراه داشت. در سالهای اخیر با استفاده از مواد رادیواکتیو اولین گره لنفی در مسیر لنفاوی سرطان پستان را یافته و فقط این لنف نود را (که به گره لنفی پیشاهنگ معروف است)را برداشته و مورد بررسی قرار میدهند . در صورت عدم درگیری این لنف نود بقیه زیر بغل دست زده نمیشود. برای انجام بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ معمولا بیمار در روز قبل از جراحی به مرکز پزشکی هسته ای مراجعه کرده و ماده رادیواکتیو در محل تومور تزریق میگردد. تصویر برداری 30 دقیقه تا یک ساعت بعد محل بیوپسی گره لنفی را در زیر بغل نشان میدهد.