Skip Navigation Linksصفحه نخست > خدمات > بررسی شنتهای داخل قلبی یا ریوی

بررسی شنتهای داخل قلبی یا ریوی Cardiac or Lung shunt study

برای بررسی وجود ارتباطهای عروقی شریانی-وریدی مادرزادی یا اکتسابی که در داخل قلب یا ریه ممکن است وجود داشته باشد از رادیوایزوتوپها از جمله Tc99m-MAA استفاده می شود. شدت میزان شنت هم با این روش سنجیده می شود.