Skip Navigation Linksصفحه نخست > خدمات > اسکن تخلیه معده

اسکن تخلیه معدهGastric Emptying Study

در بیماریهای مختلف از جمله دیابت ممکن است تخلیه معده به تأ خیر افتاده و بیمار با علائم سوء هاضمه مراجعه کند که تشخیص آن از علل دیگر ایجاد کننده علائم با سایر روش های تصویربرداری امکان پذیر نیست. با انجام اسکن تخلیه معده، فیزیولوژی معده و عملکرد آن به آسانی قابل بررسی است. جهت انجام این اسکن، بیمار با مصرف مقداری ماده غذایی استاندارد و نشان دار شده با ماده رادیو اکتیو بی ضرر، مورد تصویربرداری در فواصل زمانی مختلف قرار می گیرد. قبل از انجام اسکن، بیمار باید ناشتا باشد و از چند روز قبل داروهایی که در عملکرد طبیعی معده مؤثر هستند، قطع نماید. بیمار تا 4 ساعت در مرکز برای تصویربرداری حضور خواهد داشت.