Skip Navigation Linksصفحه نخست > خدمات > اسکن برگشت ادرار از مثانه به حالب

اسکن برگشت ادرار از مثانه به حالب Direct Radionuclide Cystogram (DRC)

یکی از مهمترین موارد همراه با عفونتهای ادراری شیرخواران وکودکان وجود برگشت ادرار از مثانه به حالب می باشد. از این اسکن و همچنین تصویربرداری رادیولوژیک VCUG جهت بررسی وجود برگشت ادرار استفاده می شود. معمولاً با افزایش سن بیمار این مشکل خودبخود رفع می گردد. در مواردی که شدید بوده، ضایعه کلیوی ایجاد کرده باشد یا با افزایش سن برطرف نشود بیمار تحت عمل جراحی قرار می گیرد.

انجام DRC یا VCUG برحسب نیاز هر فرد ونظر پزشک مربوطه برای بیمار در نظر گرفته می شود. با توجه به تفاوتهایی که بین این دو روش وجود دارد ممکن است انجام یکی برای بیمار در نظر گرفته شود. فقط باید توجه داشت که حساسیت DRCپزشکی هسته ای برای تعیین وجود برگشت ادرار بیشتر و میزان اشغه دریافتی بیمار چندین برابر کمتر می باشد.

مراحل انجام اسکن

ابتدا برای بیمار سوند گذاشته شده ، سپس در زیر دوربین گاما در حین تصویربرداری مثانه با نرمال سالین و کمی ماده رادیوایزوتوپ به تدریج پر شده در حالیکه به صورت دینامیک تصویبرداری انجام می شود. در نهایت از مثانه کاملاً پر شده و در حال تخلیه نیز تصویر گرفته می شود. در صورت عدم همکاری بیمار ممکن است به کودک خواب آور داده شود.