Skip Navigation Linksصفحه نخست > خدمات > اسکن مغز با MIBI or Tl-201

اسکن مغز با MIBI or Tl-201

Brain MIBI or Tl-201 SPECT

رادیوداروهای Tc99m-MIBI وتالیم علاوه بر اینکه در اسکن قلب هم استفاده می شود، در سلولهای تومورال هم جمع می شود. از طرفی در تومورهای مغزی پس از درمان ( رادیوتراپی، جراحی و حتی شیمی درمانی) برای بررسی نتیجه درمان و وجود بافت تومورال زنده از ااین اسکن: اسکن مغز با MIBI یا Tl-201 استفاده می گردد. در ضمن برای بررسی عود بیماری هم قابل استفاده می باشد. در این اسکن 15 تا 20 دقیقه پس از تزریق رادیودارو تصویربرداری انجام می شود.